Als je lead scoring in je ActiveCampaign-account niet gebruikt, dan mis je een krachtige functie die je kan helpen meer deals te sluiten en de behoeften van je klanten beter te begrijpen. In deze blog geven we je een kort overzicht van wat lead scoring is. Ook delen we tips om scoring succesvol in te richten binnen ActiveCampaign.

Wat is lead scoring in ActiveCampaign

Lead scoring is een manier om je leads te rangschikken op basis van de waarschijnlijkheid dat ze zullen converteren. Door aan elke lead een score toe te kennen, kun je je verkoopinspanningen prioriteren en ervoor zorgen dat je je tijd besteedt aan de meest veelbelovende prospects.

Lead Scoring in ActiveCampaign instellen

Om lead scoring in ActiveCampaign in te stellen, ga je naar Contacts > Manage > Scoring:

lead scoring in activecampaign

Ga vervolgens naar Add a score:

add a lead score in activecampaign

Je wordt gevraagd je lead score een naam en beschrijving te geven. Vervolgens moet je de rules voor het scoren van je leads toevoegen. Je kunt leads zowel positieve als negatieve punten toekennen. Positieve scores koppel je aan handelingen die duiden op belangstelling. Denk aan het bezoeken van je prijzenpagina of het inschrijven op een nieuwsbrief. Je kunt negatieve scores instellen bij gebeurtenissen die wijzen op desinteresse. Een voorbeeld hiervan is het uitschrijven van een mailinglijst of het invullen van een formulier met onjuiste informatie.

Nieuwe rule toevoegen

Bij elke rule stel je drie zaken in: de conditie, het aantal punten en het tijdsbestek. De conditie kan van alles zijn; van het openen van een e-mail tot het klikken op een link. Het tijdsbestek is de tijd die moet verstrijken tot de toekenning komt te vervallen. Bij het aantal punten stel je in hoeveel punten bij de score moeten worden opgeteld of er juist van afgetrokken wanneer de lead een bepaalde handeling uitvoert.

Als je de score nu opslaat, dan wordt de punten toekenning nu toegepast op alle nieuwe contacten die voldoen aan de criteria die je hebt opgegeven.

De specialisten van ActiveCampaign kunnen als geen ander de voordelen van lead scoring uitleggen. Daarom delen we graag deze video:

Conclusie

Lead scoring helpt je met het aanbrengen van prioritering van je leads en zorgt ervoor dat je de behoeften van deze beter in kaart brengt. Door deze functie correct in te stellen, kun je ervoor zorgen dat je je tijd besteedt aan de meest veelbelovende prospects en maak je je marketingcampagnes doelgerichter.

Wil je dat IT Marketeer je helpt met het inrichten of optimaliseren van lead scoring in ActiveCampaign? Lees hier meer over onze marketing automation diensten.